پنج شنبه 1399/8/8 - 43 : 10

صفحه ویژه امام جمعه شهر بروجرد - استان لرستان

معرفی امام جمعه
سیدعلی حسینی
سیدعلی حسینی
امام جمعه شهر: بروجرد
استان : لرستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
بروجرد خیابان آیت ا... کاشانی شمالی
تلفن دفتر امام جمعه:
06642533203
شماره فاکس:
06642512181
نشانی پایگاه اینترنتی:
سامانه پیام کوتاه:
30005380662662
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1399/6/14
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه