پنج شنبه 1399/8/8 - 15 : 12

صفحه ویژه امام جمعه شهر كوهناني - استان لرستان

معرفی امام جمعه
ابوالحسن آروانی
ابوالحسن آروانی
امام جمعه شهر: كوهناني
استان : لرستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
کوهنانی لرستان
تلفن دفتر امام جمعه:
06632672018
شماره فاکس:
06632672018
خطبه نماز جمعه 1399/4/20
خطبه نماز جمعه
خطبه نماز جمعه
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه