پنج شنبه 1399/8/8 - 2 : 11

صفحه ویژه امام جمعه شهر الشتر - استان لرستان

معرفی امام جمعه
سید سجاد موسوی
سید سجاد موسوی
امام جمعه شهر: الشتر
استان : لرستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
استان لرستان شهرستان الشتر خ ایه الله بروجردی دفتر امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
0663252552
خطبه نماز جمعه 1398/11/25
ایشان در پایان حضور در پای صندوق های رای را نمایش اقتدار ملی وصیانت از راه شهدا دانستند و بر مشارکت حداکثری تاکیید کردند
ایشان در پایان حضور در پای صندوق های رای را نمایش اقتدار ملی وصیانت از راه شهدا دانستند و بر مشارکت حداکثری تاکیید کردند
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه