پنج شنبه 1399/8/8 - 37 : 11

صفحه ویژه امام جمعه شهر بيرانشهر - استان لرستان

معرفی امام جمعه
مجتبی بیرانوند
مجتبی بیرانوند
امام جمعه شهر: بيرانشهر
استان : لرستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
بیرانشهر شهرک شهید بهشتی
تلفن دفتر امام جمعه:
06633135694
شماره فاکس:
06633135694
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1399/6/7
موضوع : تبیین فضیلت گریه برسیدالشهداء(ع)
موضوع : تبیین فضیلت گریه برسیدالشهداء(ع)
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه