پنج شنبه 1399/8/8 - 48 : 11

صفحه ویژه امام جمعه شهر معمولان - استان لرستان

معرفی امام جمعه
حسن رضایی
حسن رضایی
امام جمعه شهر: معمولان
استان : لرستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
لرستان.معمولان
تلفن دفتر امام جمعه:
06632254050
شماره فاکس:
06632254102
نشانی پایگاه اینترنتی:
سامانه پیام کوتاه:
.
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1399/7/4
برخی وجوه مشترک دفاع مقدس و قیام عاشورا
برخی وجوه مشترک دفاع مقدس و قیام عاشورا
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه