سه شنبه 1399/1/12 - 49 : 23

صفحه ویژه امام جمعه شهر بروجرد - استان لرستان

معرفی امام جمعه
سیدعلی حسینی
سیدعلی حسینی
امام جمعه شهر: بروجرد
استان : لرستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
بروجرد خیابان آیت ا... کاشانی شمالی
تلفن دفتر امام جمعه:
06642533203
شماره فاکس:
06642512181
نشانی پایگاه اینترنتی:
سامانه پیام کوتاه:
30005380662662
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1398/12/2
مردم را با غیر زبانتان یعنی با عملتان به اسلام دعوت کنید
مردم را با غیر زبانتان یعنی با عملتان به اسلام دعوت کنید
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه