چهارشنبه 1396/12/2 - 23 : 18
مشخصات امام جمعه
رضا حقیان
رضا حقیان
دورود
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/26
خطبه های نماز جمعه دورود مورخ 96/3/26
حقیان امام جمعه شهرستان دورود در خطبه اول نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته ضمن دعوت و توصیه به تقوا در ادامه بحث شرح وصیت امام علی (ع) به تشریح این فراز : الله الله فی القرآن لایستبقکم الی العمل به غیرکم ؛ بیان کردند قرآن معجزه باقیه ی پیامبر اسلام است معجزات سایر انبیا خاص همان روز کار خودشان بود ید بیضا و عصا ،زنده کردن مردگان یاشفای لا علاج همه در همان دوروان حیات پیامبران موثر بود اکنون نمی تواند چنان آثاری داشته باشد اما قرآن به تعبیر امام رضا (ع) فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم غض الی القیام . در هر زمان و نزد هر ملتی تا روز قیامت تازه است.و توصیه امام علی در این فراز از وصیت نسبت به عمل به قرآن است و پیام این توصیه این است که هر چند حفظ،روخوانی،روان خوانی،صوت و لحن خود دارای ارزش و عبادت محسوب می شود اما عمل به قرآن کارساز و مفید و تامین کننده سعادت دنیوی و اخروی انسان هاست. و شکایت رسول خدا از برخی از امت به استناد آیه 30 سوره فرقان ناظر به همین موضوع یعنی عمل نکردن به قرآن است. حقیان امام جمعه دورود در خطبه دوم نماز عبادی سیاسی این هفته ضمن دعوت به تقوا به بیان شکوه های امام علی (ع) از مردم عصر و علت آنها پرداخت.وی گفت یکی از موضوعاتی که از نهج البلاغه استنباط می شود شکایتهای امام علی (ع) از مردم عصر خود است فلسفه و چرایی این شکایتها بر می گردد به یکسری شاخصه هایی چون منفعت طلبی مادی و دنیا پرستی آنها و عدم متابعت از فرامین امام علی (ع) و این دو روحیه باعث شد که مشکلاتی از جنگهای جمل،نهروان،و صفین برای حکومت اسللامی و امام علی (ع) ایجاد شود و امروز هم اگر این دو شاخصه در وجود ملت ها خدای ناکرده بوجود بیاید حرکت انقلاب اسلامی با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه