شنبه 1396/9/4 - 35 : 1
مشخصات امام جمعه
رضا حقیان
رضا حقیان
دورود
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/5
خطبه های نماز جمعه دورود 96/3/5
حقیان امام جمعه دورود در خطبه اول نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته ضمن توصیه نمازگزاران به تقوا در ادامه بحث شرح وصیت حضرت امام علی (ع) با بیان این فراز که آن حضرت می فرمایند آلا تبغیکما ادنیا و ان بغتکما ؛ با تقسیم بندی نگاه به دنیا به نگاه به نگاه استقلالی و آلی گفتند که نگاه استقلالی یعنی اینکه هدف ما در دنیا خانه ،ماشین ، خورد و خوراک و دیگر نعمتهای دنیوی باشد بدون توجه به آخرت که این نگاه مذموم و ناپسند است و نگاه آلی به دنیا یعنی اینکه نعمتهای دنیوی را وسیله ایی قرار بدهیم برای عبادت و اطاعت خداوند و تربیت فرزندانی سالم و خدمتگذار که این نوع نگاه ممدوح و پسندیده است و منظور امام علی (ع) از دنبال دنیا نرفتن یعنی اینکه نگاه ما به دنیا نباید نگاه استقلالی باشد. وی ئر خطبه دوم پس از دعوت نمازگزاران به تقوا ،خوف از خدا را یک عبادت برشمرد به استناد آیه ولمن خاف مقام ربه جنتان بیان نمودند که شخص خائف چون بخاطر خوف از محکمه عدل الهی گناهی مرتکب نمی شوند هم با توفیق الهی این دنیا تبدیل به بهشت می شود و هم در فردای قیامت از بهشت بهره مند خواهد شد. و ماه رمضان در واقع اردوگاه تمرین عبادت خوف است . وی در ادامه ضمن تبریک حضور حداکثری مردم در روز 29 اردیبهشت ماه پای صندوق های رای تشکر و از کلیه دست انرکاران انتخابات اعم از هیئت های نظارت و اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی و اعضای تامین این حضور با شکوه را مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی و بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی و امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب دانستند.
اخبار
ارتباط با امام جمعه