شنبه 1396/9/4 - 35 : 1
مشخصات امام جمعه
رضا حقیان
رضا حقیان
دورود
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/22
انشاءا... روز جمعه آینده ،29 اردیبهشت مردم ما با حضور با شکوه خود یک بار دیگر تمام نقشه های شوم و شیطانی دشمنان را نقش برآب خواهند کرد.
حقیان امام جمعه دورود در خطبه اول نماز جمعه این هفته با استناد به روایتی از حضرت امام باقر (ع) درباره وظیفه منتظران واقعی ؛حفظ و مراقبت از زبان را به عنوان یکی از وظایف اساسی منتظران واقعی بر شمرد . وی در ادامه ضمن تقسیم بندی اعضا و جوارح انسان در انجام فعالیت و اعمالی که انجام می دهند به جوارح ارادی و غیر ارادی بیان نمودند که انسان در فردای قیامت نسبت به اعمال اعضای ارادی بدن مثل زبان باید پاسخگو باشد. ایشان در خطبه دوم نماز ضمن توصیه به تقوای سیاسی به استناد به یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری بیان کرد که تقوای سیاسی از نگاه ایشان یعنی پرهیز از لغزشگاههایی که باعث سو استفاده دشمنان نظام می شود .و این لغزشگاه همان گسلهای سیاسی ،اعتقادی ،قومی و زبانی است که تحریک آنها در این ایام اتخابات باعث خسارات بسیاری بر جامعه می شود. وی در ادامه به یکی از سناریو های طراحی شده دشمن در خصوص انتخابات پرداخت و بیان کردند که دشمنان نظام به منظور دلسرد کردن مردم از حضور حداکثری در انتخابات حقانیت سه بعدی نظام یعنی مشروعیت دینی ،مقبولیت مردمی،و کارامدی نظام را هدف قرار داده اند اما انشاءا... روز جمعه آینده ،29 اردیبهشت مردم ما با حضور با شکوه خود یک بار دیگر تمام این نقشه های شوم و شیطانی را نقش برآب خواهند کرد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه